ENFORCE

ENFORCE is het Belgische expertisecentrum voor forensisch houtonderzoek. Het is onderdeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) in Tervuren en heeft als hoofddoel de illegale houthandel te bestrijden.

Een onafhankelijke expertise nodig?
Wij bieden diensten aan voor de soortidentificatie van hout en houtproducten over de hele wereld.

Expertises & Contact


Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is zowel een museum als een onderzoekscentrum. Het xylarium van de Dienst Houtbiologie van het KMMA is een referentiecollectie met meer dan 80 000 houtstalen van 13 000 soorten.

Vanwege de belangrijke rol die België speelt in de import van vooral tropisch hout in Europa is er nood aan een expertisecentrum voor houtidentificatie. Dit staat bedrijven en overheidsinstanties toe om de juiste herkomst van hout en houtproducten te verzekeren.

Dit is waar ENFORCE tussenkomt. Wij maken gebruik van de referentiecollectie van het KMMA voor een accurate houtidentificatie in de strijd tegen illegale houthandel.


Het expertisecentrum

Het werk van ENFORCE gebeurt in het CAPA-gebouw van het KMMA. Hiervoor zijn verschillende instrumenten en lokalen beschikbaar om zo een variatie aan houtproducten te kunnen analyseren. Het project wordt gefinancierd door BELSPO en heeft een opvolgingscomité dat regelmatig updates krijgt en advies geeft. Zo is er inspraak van alle betrokken partijen: overheidsinstanties, douane, wetenschappelijke instellingen, bedrijven enzovoort. 

ENFORCE heeft twee doelstellingen: het uitvoeren van een dienstverlening naar houtidentificatie en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. De dienstverlening betreft het analyseren van binnenkomende houtstalen van verschillende belanghebbenden - bijvoorbeeld de Belgische douane en bedrijven in België en Europa. Hiervoor wordt ook gekeken naar het ontwerp van steekproeven voor de douane en systematische controles in de houthandel. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot training in het gebied van houtanatomie. Het onderzoek betreft onder andere de verbetering van de routinetechnieken gebruikt bij de dienstverlening. Er is ook nood aan nieuwe identificatietechnieken voor het analyseren van houtproducten zoals vezelplaat en multiplex, waarvoor gekeken wordt naar het gebruik van een Scanning Electronic Methodology (SEM) en de aanschaf van een DART-TOMFS spectrometer.


Wetenschappelijke uitrusting

De houtidentificatie gebeurt in het KMMA aan de hand van macro- en microscopische analyses van de ingestuurde stalen. Hiervoor hebben we microtomen, lichtmicroscopen en een elektronenmicroscoop beschikbaar. Binnenkort komt daar ook een DART-TOFMS spectrometer bij. Wetenschappelijk onderzoek is gaande naar het gebruik van artificiele intelligentie om houtsoorten automatisch te identificeren op scans.