Houtproducten

Hout wordt niet enkel tot gezaagde planken en balken verwerkt. Veelal is er eerst een verwerking naar afgeleide houtproducten, zoals papier, vezelplaat, multiplex, fineer en meer. Vaak bevatten deze producten meerdere soorten hout, maar is het ook moeilijker om identificaties uit te voeren. Daarom worden foute identificaties daar ook het meest teruggevonden, en valse soortendeclaraties in de houthandel zijn moeilijker te weerleggen. 

Oriented Strand Board (OSB)

De individuele houtschilfers van OSB zijn moeilijker te identificeren met klassieke microtomie, gezien een staalname van 0.5-1 cm³ hier niet mogelijk is. Bovendien is het kopse vlak zeer gering in oppervlakte, waardoor een aantal anatomische kenmerken moeilijk in te schatten zijn. 

De SEM kan hierbij helpen, aangezien deze methode meer geschikt is voor het analyseren van zeer kleine oppervlaktes. Het blijft echter een probleem dat grotere anatomische kenmerken ongezien kunnen blijven. Daarom is dit een van de houtproducten waar de DART-TOMFS voor een betrouwbaardere identificatie kan zorgen.

Multiplex

Net als bij OSB is het kopse vlak vaak gering in oppervlakte, al valt dat hier beter mee gezien het dunne platen en geen splinters betreft. Multiplex is daarom nog geschikt voor het nemen van staalnames voor klassieke microtomie, al gaat de herkenning van houtanatomische kenmerken in het kopse vlak moeilijker.

 

Fibreboard / Vezelplaat

In tegenstelling tot bijvoorbeeld OBS en multiplex, bevat fibreboard geen georienteerde elementen meer zoals die in het originele hout voorkwamen. De mix van vezels, vatelementen en tracheïden is daarom moeilijker anatomisch te identificeren, aangezien informatie over de opbouw van het hout verloren gegaan is. 

 

Papier en karton

Hierbij komt dezelfde problematiek als bij fibreboard naar boven: de originele opbouw van het hout is niet meer terug te vinden. Identificaties zijn moeilijk omdat die enkel kunnen gebaseerd worden op individuele vezels, vatelementen en tracheïden.

 

Houtskool

Houtskool is nog niet ondergebracht onder de European Union Timber Regulation (EUTR). Er zijn dus weinig controles op de markt, wat een groot risico met zich mee brengt in verband met illegale houthandel. Het is dus nodig om reguleringen op te stellen en daarvoor identificaties te kunnen uitvoeren. Alhoewel het oorspronkelijke hout verkoold is, zijn er toch nog veel anatomische kenmerken te bestuderen en is veel van de originele opbouw nog aanwezig.