Expertises & Contact

Expertises

Wij bieden onafhankelijke expertises aan voor wereldwijde houtidentificaties in het kader van handel en houtindustrie, kunstgeschiedenis, archeologie, paleontologie, etc. De diensten van het expertisecentrum zijn beschikbaar voor overheidsinstellingen, bedrijven, ngo's en particulieren. De houtanalyse gebeurt in het KMMA aan de hand van macro- en microscopische analyses van de ingestuurde stalen. Wij bieden analyses aan voor houtstalen, multiplex, spaanplaat, vezelplaat en houtskool
 
Brieven en/of houtstalen kunnen worden opgestuurd naar het volgend adres:

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Laboratorium voor Houtbiologie
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren

Prijs: €170 voor de identificatie van één enkel specimen. Op basis hiervan stijgt de prijs voor grotere aanvragen.

Prijs voor een expertise op verplaatsing: €250 per dag

Tijd: het expertiserapport van 1 houtstaal wordt normaal gezien één week na aankomst van het monster in het KMMA opgestuurd. Voor meer uitgebreide verzoeken (vezelplaat, meubelstukken bestaande uit  verschillende soorten hout, grotere collecties houten voorwerpen ...) zijn meerdere weken nodig.

Grootte staal: Voor een efficiënte identificatie is de afmeting van het staal bij voorkeur ca. 2 tot 20 cm.

Voor objecten waar enkel een kleine staalname mogelijk is, bijvoorbeeld door een grote culturele waarde, volstaat 0,5 cm breedte en 2 cm lengte ook. In dit laatste geval gebeurt de staalname best in het KMMA zelf, wat het risico op een onmogelijke identificatie verkleint. 

 Voorbeeld expertise van een enkel houtstaal.

Contact

Neem contact op over de expertises of het onderzoek van ENFORCE: enforce@africamuseum.be of gebruik het contactformulier.

 

Personeel